Friday, 17 August 2007

Akıllı Bebekler Akademisi

Akıllı Bebekler Akademisi
Dr. M. Semih Summak (Ph.D)
Dr. A. Elçin Gören Summak (Ph.D)


Açıklama:
Her insan doğuştan getirdiği fiziksel, duygusal özellikleri ve potansiyel yetenekleri ile eşsiz bir sanat eseridir. Potansiyelimizin en üst sınırına kadar işe koşulabilmesi, büyük oranda içinde yetiştiğimiz çevreye bağlıdır. Bu nedenle potansiyelini gerçekleştirme olanağı sunmadığımız her insan bir parça eksik sayılabilir. Çünkü ona kendi olma-kendini bulma imkanı verilmemiştir. Ana babalar ve alanın uzmanı eğitimciler, çoğu kez, bu gerçeği bilmelerine rağmen uygulamada izleyecekleri iyi bir rehberin yokluğunu hissederler. Akıllı Bebekler Akademisi, işte bu ihtiyacı karşılıyor. Ekinde de Akıllı Bebekler İçin Müzik CD’si ile çocuklarınızın müzik arşivine bir armağan sunuyor.

No comments: